Ansöka om plats – läs om de olika stegen

Du kan ansöka om plats först när ditt barn har fötts. Ditt barn kan tidigast börja förskola eller familjedaghem vid ett års ålder. Ansök senast fyra månader innan det datum du har behov av plats.

Vill du vara med och förbättra förskolans sidor på malmo.se?

Testet är anonymt och bör inte ta längre än cirka 10-15 minuter att genomföra. Du behöver heller inga förkunskaper för att delta.

Ansök via vår e-tjänst eller blankett

Via vår e-tjänst fyller du enkelt i din platsansökan digitalt. För att använda tjänsten behöver du ha e-legitimation. Om barnet har två vårdnadshavare krävs att båda har e-legitimation. 

Båda vårdnadshavarna måste godkänna ansökan inom 10 dagar.

Från ansökan till förskoleplats

Innan du ansöker om plats kan du behöva läsa igenom hur en platsansökan går till.

Personlig service av förskoleförvaltningens placeringsenhet

För att få hjälp med din ansökan om förskoleplats är du alltid välkommen att kontakta Malmö stad.

Telefon: 040-34 10 00

Läs mer