$left
$middle

Tidsbegränsad eller ambulerande livsmedelsanläggning

Vill du sälja mat på ett tillfälligt evenemang ska du först skicka in anmälan om livsmedelsanläggning för tidsbegränsad verksamhet till miljöförvaltningen. Detsamma gäller om du driver en ambulerande verksamhet där du åker runt och säljer livsmedel på flera olika platser.

Anmäl till rätt kommun

Beslutet om registrering av ambulerande livsmedelsanläggning är inte knutet till en fast lokal utan kan exempelvis avse ett mobilt marknadsstånd eller en vagn. Men din livsmedelsanläggning ska vara registrerad i den kommun där den huvudsakliga verksamheten bedrivs. Ska du sälja mat i till exempel norra Skåne men har din verksamhet i Malmö, anmäler du livsmedelsanläggning hos miljöförvaltningen i Malmö.

Efter att du skickat in anmälan

När en komplett anmälan kommit till miljöförvaltningen får du ett registreringsbeslut antingen via post eller via e-tjänst. Då kommer en handläggare att ta kontakt med dig för att i samband med att ni öppnar göra en kontroll.

Du måste alltid vara beredd att visa upp ditt beslut om registrering när du säljer eller serverar livsmedel.

Beslutet behöver inte vara tidsbegränsat

Beslutet om registrering är giltigt i hela EU och behöver inte vara tidsbegränsat, även om försäljningstillfället är det. Det innebär att du inte behöver ansöka om en ny registrering för varje försäljningstillfälle du ska delta i.

Baslokal för förberedelser

Även om du bara ska sälja livsmedel under en tidsbegränsad period ska det vid behov finnas en baslokal, till exempel en restaurang, där förberedelser, diskning och lagerhållning sker. Baslokalen ska vara registrerad som livsmedelsverksamhet samt utrustad och tillräckligt stor för att klara av den belastning som denna extra hantering innebär.

På försäljningsplatsen ska endast slutberedning ske, till exempel grillning eller annan värmebehandling. All mat som ska säljas eller serveras ska förberedas i baslokalen eller köpas förberedd från leverantör.

Kontaktinformation

Avdelningen för livsmedelskontroll

Telefon:
040-34 20 42
Telefontider:
Vardagar klockan 09.00–12.00
Postadress:
Avdelningen för livsmedelskontroll Avdelningen för livsmedelskontroll, Miljöförvaltningen, Malmö stad 205 80 Malmö
Besöksadress:
Bergsgatan 17
Besökstider:
Vardagar klockan 09.00–12.00
sv