Dammfri förskola

Dammfri förskola är uppdelade på 4 avdelningar med 2 två avdelningar för de yngre barnen (ca 1-3 år) och två avdelningar för de äldre (ca 3-6 år). Att arbeta med åldershomogena barngrupper hjälper oss i arbetet med att skapa tillgängliga miljöer där barnen möter inspirerande och utmanande material varje dag. I mitten av förskolan finns en liten charmig atriumgård, där barnen kan mötas över avdelningsgränserna. Där har vi bl.a. odlingslådor och material till vattenexperiment.

Förskolans personal består av människor med flera olika kompetenser. De arbetar aktivt med att utveckla sina kompetenser för att på bästa sätt kunna möte just Ert barns intressen och behov. Som ett stöd i detta har personalen på förskolan tillgång till två förste förskollärare som stöttar och hjälper dem i detta arbete.

Förskolan har stängt på grund av verksamhetsutvecklingsdagar för personalen den 29 augusti samt den 5 november.

Visning på förskolan sköter Therese Nilsson. Ni når henne på mobilnummer 0729-81 49 98

Kontakta oss:


Eld 0729-81 39 47
Luft 0729-81 49 98
Jord 0708-77 74 62
Vatten 0708-77 74 61

Köket 040-996 34 48

Förskolans sidor

Om Dammfri förskola

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-07-23 09:17