Högatorps förskola

Högatorps förskola ligger vid vändplatsen på von Rosens väg, nära Rosengårdsskolan. Det är en interkulturell förskola där barn och vuxna från flera kulturer möts. Verksamheten är mångsidig och utgår från värdegrund och målsättningar i läroplanen.

Förskolan har fyra avdelningar med sammanlagt 70 platser. Ankan, Valen och Krokodilen för barn från 1  till 4 år, Delfinen för barn från 4 år.

"Verksamhetsutvecklingsdagar : 28/2 samt 7/5 2018. Dessa dagar är förskolan stängd.

Kontakta oss:

Ankan 0734-35 33 79
Valen 0734-35 33 57
Krokodilen 0734-35 33 85
Delfinen 0734-35 33 76

Förskolans sidor

Om Högatorps förskola

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-05-28 08:37