$left
$middle

Jobba hos oss

Malmö Borgarskola är en relativt stor skola där det internationella perspektivet genomsyrar hela verksamheten. Vi har flera internationella utbildningar, utbyte med flertalet länder och goda kontakter med svenska och utländska universitet.

Blandningen av personal som undervisar på de Nationella programmen och på International Baccalaureate - eller våra engelskspråkiga Nationella program ger oss en tydlig internationell prägel. Tack vare skolans IB program, med studieresultat i världsklass, är engelskan alltjämt närvarande i korridorerna.

Vi satsar mycket på fortbildning och vår personals kompetens. Varje år åker en stor del av vår personalkår på utbildningskonferenser både i Sverige och utomlands.

Vi är också övningsskola och samarbetar med lärarstudenter från Malmö Högskola. På så sätt håller vi oss uppdaterade med aktuell forskning och har alltid tillgång till ett par fräscha ögon som ger oss feedback på vår kultur.

Om du söker dig till Malmö Borgarskola kommer du att se att vi tror på det egna initiativet och skolledningen är alltid redo att lyssna om du har en idé och tankar om hur vi kan bedriva undervisningen. Kanske handlar det om att starta ett utbyte eller så har du andra tankar som kan utvecklas inom skolans ramar.

Vi vill att du ser möjligheterna och gör något av dem. Vi vill att du ska förverkliga dig själv och sprida entusiasmen för ditt ämne och det du brinner för oavsett om du är lärare eller administratör.

Vi har en egen trivselgrupp på skolan som regelbundet anordnar olika trivselaktiviteter, allt från After Work med olika teman, till utflykter och andra festligheter. Vi har bokcirklar, litteraturseminarier och intressanta studiebesök att erbjuda för dig som anställd.

Som nyanställd får du i uppdrag att arrangera en sommarfest för all personal tillsammans med de andra som också blivit anställda under året.