$left
$middle

Vanliga öppet hus-frågor

Här har vi samlat svar på några vanliga frågor som vi brukar få på öppet hus. Har du några andra frågor är du välkommen att skicka dina frågor.

Fler frågor?

Tänk på att du alltid är välkommen att mejla dina frågor till: borgarskolan@malmo.se

sv