Om grundskoleförvaltningen

Grundskoleförvaltningen bildades den 1 juli 2013 och är en av Malmö stads tre skolförvaltningar. Grundskoleförvaltningen ansvarar för den kommunala grundskoleverksamheten (inklusive förskoleklass och fritidshem) och grundsärskolan.

Ansvaret omfattar även elevhälsa, modersmålsundervisning samt insatser för elever i behov av särskilt stöd.

I Malmö finns 75 kommunala och 26 fristående grundskolor. I de kommunala grundskolorna (förskoleklass, grundskola och grundsärskola) går runt 30 000 elever och i de fristående grundskolorna 5 200 elever. Omkring 14 000 elever går i kommunala och fristående fritidshem.

I grundskoleförvaltningen arbetar 5 500 personer.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-02-13 21:36