$left
$middle

Lundavägen

Snart bygger vi om Lundavägen. Med ny supercykelväg får du tryggare och mer framkomlig cykelresa. Mer Malmö åt alla!

Arbetet planeras genomföras i etapper vintern 2024 till årsskiftet 2024/2025

Välkommen till Lundavägen 2025

Bättre cykelpendling med supercykelväg

Supercykelvägen ger dig bra flyt i din cykelpendling. Med gott om plats känner du dig bekväm och kan hålla ditt eget tempo

Ökad säkerhet

Du kan säkert gå över gatan med övergångsställen som är hastighetssäkrade. Cykling flyter på bra med cykelöverfarter på flera platser.

Grönare väg

Du tar dig fram på en grönare väg med fler träd och grönska.

Visionsbild föreställande Lundavägen. I bilden är det breddare cykelbanor med två cyklister som tar sig fram i vardera riktning. Nya förbättrade hållplatser syns tydligt i mitten av bilden. Det är också massvis med träd.

Visionsbild Lundavägen

Allt vi ska bygga

  • Cykel- och gångbanor kommer breddas på södra sidan av Lundavägen från Östervärns station till Sjölundaviadukten.
  • Vägen kommer också få fler träd och förbättrade busshållplatser.
  • Antalet körfält kommer att behållas förutom vid korsningen med Vattenverksvägen där vänstersvängfälten tas bort.
  • De tre övergångsställena vid Sjölundaviadukten kompletteras med cykelöverfarter och hastighetssäkras.
sv