$left
$middle

Arbetsmiljö och arbetstidsregler

När du tar emot Ung i sommar-praktikanter ska din arbetsplats följa arbetsmiljölagens regler om systematiskt arbetsmiljöarbete. Det innebär bland annat att se till att arbetet är säkert för praktikanten. Vidare ska en handledare utses som har tillräckliga kunskaper och tid för uppdraget. Handledaren ska genomföra en introduktion och vara ett stöd för praktikanten. Handledaren ska också kontakta Ung i sommar om det skulle uppstå olycksfall, tillbud och ohälsa. Praktikanter ska precis som övriga anställda  ha en god arbetsmiljö (detta enligt lag 2000:625 lag om arbetsmarknadspolitiskt program).

Läs gärna mer om ledighet, midsommarafton och sjukdom i Frågor och svar.

Förberedelser inför start

Det finns en del förberedelser att göra innan praktikanten börjar för att det ska bli en bra start och en god arbetsmiljö. En del praktikanter är säkert nervösa och förväntansfulla, så ett varmt välkomnande och en grundlig introduktion är en bra sätt att börja. Tänk igenom:

  • Vilka uppgifter får praktikanten göra? Vad får hen inte göra?
  • Behövs det instruktioner för att utföra uppgifterna?
  • Vem ansvarar för att gå igenom detta med praktikanten och när?

Kontakta oss

sv