$left
$middle

Överenskommelse för arbetsplatser 2023

Fyll i formuläret och skicka in till oss på Ung i sommar. Du kommer få en bekräftelse via mejl.

Information om hur vi hanterar personuppgifter i Malmö stad

Vi arbetar inom * (obligatorisk)
Vi arbetar inom
Om du arbetar inom offentlig verksamhet skriver du förvaltningens namn, annars skriver du organisationsnumret.

Vi har kollektivavtal * (obligatorisk)
Vi har kollektivavtalVälj ett praktikområde som stämmer bäst in på er verksamhet * (obligatorisk)
Välj ett praktikområde som stämmer bäst in på er verksamhet
Vi kan ta emot praktikanter i perioderna
Vi kan ta emot praktikanter i perioderna

Ange hur många praktikanter ni kan ta emot för varje period. T.ex. Period 1: 2 st, period 2: 3 st


Skriv vilken tid på dygnet praktikanten eller praktikanterna kommer arbeta. OBS! Endast mellan kl. 06.00–20.00, max 6 timmar/dag! (Totalt 6,5 h = inklusive 30 min lunch) Ingen praktik på helger.
Åtaganden
Läs igenom och kryssa i att du har förstått:
Värdegrund * (obligatorisk)
Alla ska erbjudas samma möjligheter oavsett anställningsform, kön, ålder, funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet,religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck.
Värdegrund

Rutiner * (obligatorisk)
Arbetsplatsen ska följa de rutiner som finns uppsatta för Ung i Sommars verksamhet för sommarpraktik:1. Utse handledare som har tillräckliga kunskaper och tid för uppdraget. 2. Genomföra introduktion och riskbedömning. 3. Tillföra meningsfulla praktikuppgifter. 4. Administrera timrapportering
Rutiner

Arbetsmiljölagen * (obligatorisk)
Arbetsplatsen ska följa arbetsmiljölagens regler om systematiskt arbetsmiljöarbete, bland annat se till att arbetet är säkert för praktikanten: 1. Inte lämna praktikanten ensam. 2. Utreda eventuella olycksfall, tillbud och ohälsa samt meddela detta till Ung i sommar.
Arbetsmiljölagen

Kollektivavtal * (obligatorisk)
En arbetsplats med kollektivavtal förhandlar sina praktikplatser på egen hand. I de fall arbetsplatsen saknar kollektivavtal ligger bedömningen på Ung i sommar. Om fler praktikplatser erbjuds än vad Ung i sommar kan anse motiverat, förbehåller sig Ung i sommar rätten att avgöra antal.
Kollektivavtal

Rättigheter och skyldigheter * (obligatorisk)
En arbetsplats har rätt att kräva av praktikanten att hen deltar aktivt i verksamheten, passar tider samt meddelararbetsplatsen vid sjukdom eller andra förhinder. Om praktikanten inte uppfyller dessa förväntningar eller på annat sätt missköter sin praktik har arbetsplatsen rätt att avbryta praktiken i samråd med Ung i sommar.
Rättigheter och skyldigheter

Ung i sommars befogenheter * (obligatorisk)
Ung i sommar har rätt att avbryta praktiken om arbetsplatsen inte uppfyller ovanstående åtaganden enligt författning och Malmö stads riktlinjer och värdegrunder. 1. Ung i sommar ska ge stöd och service till de arbetsplatser som tar emot praktikanter. 2. Verksamheterna som deltar i Ung i sommars sommarpraktik omfattas av Malmö stads ansvarsförsäkring. 3. Praktikanterna får ersättning och är olycksfallsförsäkrade genom Malmö stad.
Ung i sommars befogenheter

Kontakta oss

sv