$left
$middle

Praktikområden

Nedan ser du våra praktikområden.

På vissa praktikplatser kan du behöva lämna ett udrag ur belastningsregistret till din handledare. Om du får en praktikplats kommer du att se på Mina Sidor om du behöver beställa detta. Du hittar utdraget på polisen.se.

Administration

Inom det här praktikområdet praktiserar du ofta på ett kontor. Du kan få hjälpa till med pappersarbete som att sortera papper, ta hand om posten och kopiera.

Barn och unga

Du tar hand om barn och unga på förskola, skola eller annan barnomsorg såsom fritidshem eller fritidsgård. Du deltar i lekar, aktiviteter och måltider.

Det finns säkerhetsregler på förskolor, vilket bland annat innebär att du inte får fotografera barn. När du praktiserar inom detta praktikområde finns det krav på att du ska beställa ett utdrag ur belastningsregistret, för att få praktisera. Utdraget beställer du från polisen.se och ska visas upp för handledaren på den första praktikdagen. Kuvertet får vara öppnat.

Blankett att beställa för förskola, skola eller barnomsorg, från utdrag ur belastningsregistret.

Förening och fritid

Du praktiserar inom en föreningsverksamhet. Det kan exempelvis vara på ett utomhusbad, en sport- eller kulturförening. Du hjälper exempelvis till som ledare med olika aktiviteter för barn och unga, sköter material, lokaler och enklare kontorsuppgifter.

Utdrag från belastningsregistret kan behövas om praktiken har barnverksamhet. Utdraget beställer du från polisen.se och ska visas upp till handledaren på den första praktikdagen. Kuvertet får vara öppnat.

Blankett att beställa för övrigt arbete och kontakt med barn, från utdrag ur belastningsregistret.

Kultur

Vill du vara med och skapa kultur? Här får du möjlighet till kreativa uppgifter som att genomföra arrangemang, spela teater och musik samt fotografera och skriva texter. Det kan även vara praktik som värd på bibliotek eller museum, att utföra administrativa uppgifter eller att samla in information.

Trädgård och underhåll

Du hjälper till inom vaktmästeri, lokalvård, verkstad, lager eller trädgårdsskötsel. Vanliga praktikuppgifter inom detta praktikområde är exempelvis att måla, städa, eller att rensa rabatter.

Vård och omsorg

Praktik inom vård- eller gruppboende, daglig verksamhet eller inom hemtjänsten. Praktiken innebär att du är social och omvårdande; du hjälper till vid måltider och är med på olika aktiviteter t.ex. promenader, spel eller läsning.

Flera vårdboenden och dagverksamheter har inriktning för demens; vilket innebär att de äldre ofta har försämrat minne, språk och tidsuppfattning. Inom vården finns vissa riktlinjer för hygienkrav som du måste följa, såsom att hålla händerna rena och ha rätt klädsel.

Sommarentreprenörerna

På den här praktikplatsen blir du din egen chef i sommar! Du kommer att lära dig allt du behöver för att lyckas med ett eget sommarföretag. Med hjälp av inspiration, workshops, coaching och säljträning av riktiga entreprenör får du starta upp ditt eget företag under praktikperioden. Utöver din praktikersättning behåller du även all eventuell vinst själv!

sv