Ungdom med behov av en anpassad praktik

Ung i sommar har ett antal praktikplatser framtagna till ungdomar med behov av en anpassad praktik. Platserna förmedlas till unga Malmöbor födda 2002–2005 via gymnasie- och grundskolor och Ung Malmö.

Inför sommaren kommer det att finnas några praktikplatser per skola i Malmö att söka för ungdomar med behov av en anpassad praktik. Ansökan sker med kurator på skolan, eller vägledare på Ung Malmö. Antalet platser som fördelas till varje skola är begränsade.

Anmälan och fördelning av platser

Ung i sommar tar fram och kvalitetssäkrar praktikplatserna. Det ligger alltså inte på kurator, studie- och yrkesvägledare, skolsköterska eller annan skolpersonal att ta fram anpassade platser, utan ni kan anmäla in för ett antal ungdomar på din skola eller verksamhet att ta del av den här fördelningen.  

Ung i sommar fördelar sedan platserna genom elevhälsan för de kommunala gymnasieskolorna och enskilt med vissa fristående gymnasie-och grundskolor. Ung i sommar samarbetar med Ung Malmö för de ungdomar som inte går i skolan.

*Gäller ungdomar som är i behov av en mer anpassad praktik än vad en ordinär Ung i sommar praktikplats kan erbjuda. För ungdomar med ett mer omfattande behov är det möjligt att inkomma med en egen framtagen praktikplats, som Ung i sommar avgör om den är godkänd utefter uppsatta riktlinjer.