$left
$middle

Avdelningen för miljö och hälsoskydd

Avdelningen för miljö- och hälsoskydd ansvarar för tillsyn enligt miljöbalken.

Det finns fem enheter inom avdelningen för miljö- och hälsoskydd:

  • avfall och vatten
  • bostadstillsyn
  • förorenade områden
  • hälsa och omgivning
  • kemi och industri.

Läs mer om vad enheterna arbetar med.

Kontakt till miljö- och hälsoskyddsavdelningen: telefon 040-34 35 15.

sv