Presidiet servicenämnden

Servicenämnden består av 13 ordinarie ledamöter och 13 ersättare.

Ordförande i servicenämnden är Jan Olsson (S).
1:e vice ordförande är Arne Bojesson (L)
2:e vice ordförande är David Blomgren (M).

Senast ändrad: