Publicerad 24 april 2019

24 april 2019

Lyssna

Skriv ut

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Missbruksbehandling med sociala aktiviteter

Behandlingen vänder sig till dig som är över 18 år med missbruksproblematik, som har behov av struktur i vardagen och som har förutsättningar att klara behandling i öppenvård.

För att delta i behandlingen krävs det att du har

  • ett stabilt boende i Malmö
  • ett biståndsbeslut från socialtjänsten
  • en ASI-intervju som ska ha genomförts någon gång under det senaste året.

Har du frågor om behandlingen? Kontakta Anna Ferm eller Jasmina Dymling.

Telefon: 0768-55 28 12

E-post: som.asf@malmo.se

Behandlingsprogram i öppenvården

Programmet består av tre faser:

  1. förberedelse
  2. behandling
  3. eftervård.

Vi tar tillsammans fram din genomförandeplan. Både behandling och aktiviteter planeras utifrån dina behov, förutsättningar och önskemål.

Behandlingen pågår i 12 veckor och sker på dagtid under vardagar. När behandlingen är avslutad erbjuds du eftervård. Det innebär att du, om du behöver, får fortsätta delta i aktiviteterna och får fortsatt personligt stöd av oss.

Behandling och sysselsättning skapas genom Öppenvårdshuset Gustavs och Aktivitetshusets ordinarie utbud. Genom att samordna insatser från båda verksamheterna skapas en insats med hög grad av struktur för klienter som är i behov av mycket stöd för att kunna genomföra sin missbruksbehandling i öppenvård.