Frågor & svar

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna. Klicka på en fråga för att se svaret. Om du inte hittar svaret på din fråga kan du maila oss: ungisommar@malmo.se.

Praktisera genom Ung i sommar

Söka praktik

När du har ansökt

Om praktiken

Praktikersättning

Har du fortfarande frågor?

Kontakta oss på: ungisommar@malmo.se

Senast ändrad: 2021-01-15 15:20