Funktionsstödsförvaltningen

Funktionsstödsförvaltningen ansvarar för dels insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) för barn och vuxna och dels insatser inom socialpsykiatrin för vuxna med psykiska funktionsnedsättningar och sjukdomar.

Förvaltningen ger också insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen samt ger stöd till anhöriga.

"Det här är funktionsstödsförvaltningen i Malmö stad" är en presentationsfilm om funktionsstödsförvaltningen. Filmen är syntolkad och går även att se med teckenspråk.

Om oss

Funktionsstödsförvaltningen har 2 400 medarbetare. Vi arbetar inom

Funktionsstödsförvaltningens samarbeten

Förvaltningen samarbetar med många olika verksamheter och
organisationer, bland annat med psykiatri och primärvård, Kommunförbundet Skåne, högskolor och universitet och brukarorganisationer.

Senast ändrad: 2020-07-02 16:33