Funktionsstödsförvaltningen

Funktionsstödsförvaltningen ansvarar för alla insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) samt socialpsykiatrin till vuxna med psykiska funktionsnedsättningar
 och sjukdomar.

Förvaltningen ansvarar också för insatser till barn med fysiska funktionsnedsättningar/svår somatisk sjukdom. 

Förvaltningen ger insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen samt ger stöd till anhöriga.

Funktionsstödsförvaltningen har 2 400 medarbetare.
Förvaltningen samverkar med många olika verksamheter och
organisationer, bland annat med psykiatri och primärvård, Kommunförbundet Skåne, högskolor och universitet och brukarorganisationer.

Organisationsskiss funktionsstödsförvaltningen

Senast ändrad: 2019-01-14 09:44