Uppdaterad 6 oktober 2020

6 oktober 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Dagverksamhet för äldre personer med demenssjukdom

Dagverksamhet är till för dig som är äldre och har en demenssjukdom. Det finns elva dagverksamheter runt om i Malmö och de allra flesta riktar sig till äldre personer.

Det finns även en dagverksamhet som riktar sig mot yngre personer med demenssjukdom.

Dagverksamheten kan bryta ensamhet och isolering och ger stöd i att upprätthålla dina psykiska och fysiska förmågor. Den kan fungera som ett komplement till hemtjänst eller som avlastning till anhöriga.

Du betalar en avgift för att delta i dagverksamhet samt avgift för måltider.

Efter du skickat in ansökan

Biståndshandläggaren utreder vilka möjligheter du har att få hjälp utifrån dina personliga behov.

Överklaga beslut om bistånd

Har du fått avslag på din ansökan om dagverksamhet och vill överklaga beslutet? Läs mer om att överklaga beslut om bistånd.