Uppdaterad 21 februari 2020

21 februari 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Stöd för anhöriga till personer med missbruk

För dig som är anhörig till en person med missbruksproblem och är bosatt i Malmö finns det möjlighet att få stöd och rådgivning. Du kan bland annat få enskilda samtal eller delta i anhörigstödsgrupper. Vi har även en sorgegrupp för dig som förlorat en närstående.

Som anhörig räknas du som lever eller är tillsammans med en person som har ett missbruk. Du kan ha en förälder eller ett barn med missbruksproblem. Det kan också vara så att den närstående avslutat sitt missbruk men du lever kvar med oron.