Blomviks förskola

Glada barn på Blomviks förskola

På Blomviks förskola arbetar vi aktivt med barns inflytande. Barnen är delaktiga i beslut som rör deras egen vardag och tillsammans med barnen utformar vi miljön och verksamheten.

På Blomviks förskola är vi cirka 50 barn och 11 vuxna. Barnen är indelade i tre grupper, de yngsta barnen vistas på Kikaren, mellanbarnen på Luppen och de äldsta barnen vistas på Mikroskopet.

I Malmö stad finns sju språkförskolor, varav Blomvik är en, för barn med språksvårigheter och försenat tal.

Viktiga datum

Den 31/8 och 25/11 har vi verksamhetsutvecklingsdagar. Dessa dagar är förskolan stängd.

Kontakta oss:

Mikroskopet 0709-31 31 60
Kikaren 0709-31 56 11
Luppen 0709-31 43 71

Senast ändrad: 2020-05-18 20:21