Högaholms förskola

Högaholms förskola

Förskolan ligger i ett familjeorienterat och lugnt område i Malmös södra delar. Här har vi nära till grönområden, temalekplatser och ca 5 minuters promenad till Almviks djurfritidsgård. Vi har även nära till Lindängens bibliotek och kan delta i allt från sagostunder till teaterföreställningar.

Högaholms verksamhet bygger på demokrati, solidaridet och jämställdhet. Vi utgår från det kompetenta barnet och verksamheten planeras utifrån barngruppens intresse, mognad och behov. Vi erbjuder inspirerande utmaningar och möter barnen utifrån deras individuella förutsättningar. Förskolan arbetar också för att på bästa sätt lägga grunden för barnens livslånga lärande.
Vi vill att barnen ska känna glädje och trygghet under sin vistelse på förskolan. Vårt förhållningssätt grundas på respektfullhet och lyhördhet i det dagliga ungänget och i samtalen med barnen. Barnen uppmuntras att ta egna initiativ och göra aktiva val. Alla barn skall uppleva sig värdefulla och som en tillgång i gruppen.

På förskolan har vi två avdelningar med barn i åldrarna 1-3 och två avdelningar med barn i åldrarna 3-5. För oss är det naturligt att ha ett nära samarbete mellan avdelningarna och på 1-3 årsavdelningarna jobbar vi med tvärgrupper utifrån barnens ålder.

Förskolan satsar på fortbildning av pedagogerna vilket i sin tur avspeglas i verksamheten. Vi jobbar även mycket med våra lärmiljöer och utvecklar såväl inne som ute.

Som en av pedagogerna uttryckte det:
”Det ska vara roligt och lustfyllt att vara på förskolan!”

Verksamhetsutvecklingsdagar under hösten 2019 är 12-13/8. Dessa dagar är förskolan stängd.

Kontakta oss 

Havet Grön: 076-8546887

Havet Gul: 076-8546891

Himlen Blå: 076-8545410

Himlen Röd: 076-8546902

Förskolans sidor

Senast ändrad: 2019-05-03 14:54