Mossebo förskola

Mossebo förskola ligger alldeles intill Husie Mosse som är ett stort naturområde. Förskolan består av fyra avdelningar. Vår stora, lummiga gård med kullar, höga kastanjeträd, fruktträd och bärbuskar inbjuder till motoriska lekar, utforskande och lärande. God och näringsriktig mat lagas av vår kock från eget tillagningskök.

Barnen möts av engagerade och närvarande pedagoger. På Mossebo uppmuntras barnen till självständighet. Vi visar tillit till barnen och ger dem inflytande och delaktighet över sitt lärande.

Vi arbetar aktivt med Östers gemensamma tema ”3 600 barns berättelser”, som syftar till att ge barnen möjlighet att bli lyssnade på och att utmanas i sina tankar.

Allas lika värde, samarbete och omsorg om varandra speglar det värdegrundsarbete som genomsyrar utbildningen.

Du som vårdnadshavare är viktig för oss. Vi lägger stor vikt vid den dagliga kontakten och strävar efter ett nära och förtroendefullt samarbete.

Mossebos prioriterade utvecklingsområde: Barns inflytande och delaktighet över sitt lärande

Kommungemensamt prioriterat utvecklingsområde: Alla barns rätt till stöd

Skollagen (2010:800), Läroplanen för förskolan (Lpfö 18) samt Barnkonventionen (2019) är våra styrdokument. De ligger till grund för hur vi planerar, genomför samt utvärderar utbildningen.

Viktiga datum

Den 21/8 och 20/11 har vi verksamhetsutvecklingsdagar. Dessa dagar är förskolan stängd.

Kontakta oss:

Bamse 0709-24 41 95
Lille Skutt 0709-24 41 72
Skalman 0709-24 41 67
Katten Jansson 0709-24 41 76

Senast ändrad: 2020-05-18 20:41