​Sjösättningens förskola

I Västra Hamnen byggs nu Sjösättningens förskola i två plan. Entréplanet rymmer sex stycken avdelningar och ett tillagningskök. På plan två finns det finns gemensamma ytor för barnen, så som sagorum, ateljé och ett härligt rörelserum med scen.

Gården är utformad enligt Malmö stads lekvärdesfaktor med en trygg zon med lek för de allra minsta nära huskroppen, en vidlyftig zon med öppna ytor och topografi samt en vild zon med växtlighet och lekbuskage som ska ge möjlighet att samspela med naturen.

Antal platser

100

Planerat startdatum

Oktober 2020

Förskolan går nu att söka till.

Informationen kommer att fyllas på efterhand. Observera att eventuella planer/skisser kan komma att justeras och behöver inte överensstämma med förskolans slutliga utseende.

Kontakta oss:

Information om avdelningar tillkommer.

Förskolans sidor

Information tillkommer.

Senast ändrad: 2020-03-13 16:01