Sommarängens förskola

Almgårdens förskola

Sommarängens förskola ligger intill Röda Höja med närhet till grönområden och lekplatser. Förskolan består av fyra avdelningar. Barnen serveras god och näringsrik mat från vårt eget tillagningskök.

På Sommarängen möter barnen nyfikna och närvarande pedagoger som utforskar och upptäcker tillsammans med barnen. Vi arbetar aktivt med Östers gemensamma tema ”3 600 barns berättelser”, som syftar till att ge barnen möjlighet att bli lyssnade på och att utmanas i sina tankar.

Barnen har inflytande och delaktighet i sin lärmiljö som förändras kontinuerligt efter deras intressen och behov. Undervisningen sker såväl inne som ute för att optimera barnens utveckling och lärande.

Du som vårdnadshavare är viktig för oss. Vi lägger stor vikt vid den dagliga kontakten och strävar efter ett nära och förtroendefullt samarbete.

Sommarängens prioriterade utvecklingsområde: Barns inflytande och delaktighet över sin lärmiljö.

Kommungemensamt prioriterat utvecklingsområde: Alla barns rätt till stöd

Skollagen (2010:800), Läroplanen för förskolan (Lpfö 18) samt Barnkonventionen (2019) är våra styrdokument. De ligger till grund för hur vi planerar, genomför samt utvärderar utbildningen.

Viktiga datum

Den 28/8 och 20/11 har vi verksamhetsutvecklingsdagar. Dessa dagar är förskolan stängd.

Kontakta oss:

Vitsippan 0703-42 43 67

Blåsippan 0703-42 45 12
Prästkragen 0733-57 98 32
Vallmon 0733-57 98 32

Senast ändrad: 2020-05-18 20:38