Uteförskolan Stock och Sten

I hjärtat av Malmö mitt i Pildammsparken ligger Uteförskolan Stock och sten. Här använder vi parkens alla möjligheter och att följa hur årstiderna skiftar vilket är en spännande upplevelse för både barn och pedagoger.

Uteförskolan Stock och Sten är Malmös största och äldsta uteförskola. Barnen vistas utomhus i alla väder med mottot "kläder efter väder". Med parken som bas bedrivs en verksamhet med fokus på natur, rörelse och kreativitet.

På Stock och Sten görs nästan allt utomhus, det skapar många fantastiska möjligheter men ställer också andra krav än de som är på en traditionell förskola. För de yngre barnen 1-3 år finns det möjlighet att vistas inomhus på Roskildevägen 26 vid behov.

Viktiga datum

Verksamhetsutvecklingsdagar för personalen våren 2020:
7 februari och 11 maj. Då är förskolan stängd.

Visning av förskolan

Visning av förskolan sker varannan månad. Nästa visning är den 2/4 klockan 09:00 och terminens sista visning är tisdagen den 4/6 klockan 09:00.

Höstens visningar sker första tisdagen i september och november klockan 09:00.

Kontakta Maria Henriksson på mejl eller telefon före besöket: maria.henriksson@malmo.se 0733-03 85 82


Kontakta oss:


Vindskyddet 0709- 34 18 11
Häxans hus 0709- 34 18 12
Stubben
0709- 34 18 13


Maskrosen 0721-90 06 10

 

Solrosen 0733-83 89 20
Äpplet 0708-59 42 62
Lövet 0721-90 81 79

Senast ändrad: 2020-01-17 14:01