Kompassens öppna förskola

Vi som jobbar på Kompassens öppna förskola:

Louise Åström, förskollärare, E-post: louise.astrom@malmo.se
Ingela Smolek, förskollärare, E-post: ingela.smolek@malmo.se
Mahasen Al Zubeidi, brobyggare, E-post: mahasen.Al-Zubeidi@malmo.se

Förskolans sidor

Hitta till Kompassen

Senast ändrad: 2020-05-25 16:18