Publicerad 17 maj 2019

17 maj 2019

Lyssna

Skriv ut

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Parkering för rörelsehindrade

Personer med funktionsnedsättning och rörelsehindrade kan ansöka om ett särskilt parkeringstillstånd. Tillstånd utfärdas till personer som har väsentliga svårigheter att förflytta sig till olika destinationer på egen hand.

Du kan ansöka om parkeringstillståndet antingen som förare eller passagerare, men inte både och. Du ska söka som förare om du själv kör fordonet och som passagerare om du inte kör fordonet själv. Om tillståndet används av en annan person än tillståndshavaren kan det återkallas av kommunen.

Om du är folkbokförd i Malmö kommun och behöver parkeringstillstånd för rörelsehindrade kan du skicka in en ansökan. Till ansökan ska du också bifoga

  • läkarintyg
  • ett välliknande foto i passfotoformat
  • namnteckning.

Du ska lämna in ett nytt läkarintyg med 2–3 års mellanrum och i vissa fall varje år.

Parkeringsregler för rörelsehindrade med tillstånd

Parkeringstillståndet är giltigt på allmän plats i hela Sverige. Du har också rätt att parkera på avgiftsbelagd parkeringsplats utan att behöva betala avgift under förutsättning att parkeringsplatsen övervakas av Malmö kommun. Tänk på att detta inte gäller för parkeringsplatser på privat mark om inte markägaren medger det. Av aktuell skyltning på parkeringen framgår i så fall vilket parkeringsbolag som övervakar platsen.

Tillståndet ska – när det används – placeras i original i fordonets vindruta så att tillståndets framsida är väl synlig och läsbar utifrån.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad – Regler (pdf, 26.2 kB)

Klicka på länken nedan för att se alla parkeringsplatser för rörelsehindrade som finns tillgänliga inom Malmö stad.

Avgifter för parkering

2018 antog kommunen nya regler för parkeringsplatser som reserverats för rörelsehindrade. De nya reglerna innebär att avgift tas ut enligt ordinarie taxa. Det är ännu oklart från vilket datum avgift kommer införas.

Parkeringsavgifter

Ansök om avgiftsbefrielse

OBS! Det går inte att ansöka om avgiftsbefrielse ännu. Ansökan öppnar när kommunen har ett fastställt datum för införande av avgift.

För alla personer med giltiga parkeringstillstånd för rörelsehindrade finns möjlighet att ansöka om avgiftsbefrielse. Att ansöka om avgiftsbefrielse kommer kosta 250 kr.

Om det finns giltiga skäl beviljas personen som ansöker avgiftsfri parkering under en begränsad period. Efter perioden går det bra att ansöka på nytt.

Bedömning om avgiftsbefrielse görs i varje enskilt fall. Bedömningen har inte med en persons betalningsförmåga att göra, utan beror på praktiska omständigheter. Ett exempel är om den sökande inte har möjlighet att använda befintliga betalningslösningar (som betalkort eller mobila betaltjänster) på grund av sin funktionsnedsättning.

Om du har frågor kan du vända dig till trafiknämndens kansli.

 

Telefon: 040-34 14 50

Telefontid: Vardagar klockan 9.30–11.30.

E-post: prh.fgk@malmo.se