Uppdaterad 24 mars 2019

24 mars 2019

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Tidigare luftmätningar

Miljökvalitetsnormen för kvävedioxid överskreds 2017 inte på någon gata i Malmö. Amiralsgatan, Bergsgatan, Södra Förstadsgatan, Nobelvägen och Hornsgatan är de gator i Malmö som ligger närmast normen.

Röd linje = överskrider miljökvalitetsnormen

Gata där miljökvalitetsnormen för kvävedioxid överskrids.

Gul linje = mindre än 10 % från att överskrida miljökvalitetsnormen för kvävedioxid.

Gata som är mindre än 10 procent från att överskrida miljökvalitetsnormen för kvävedioxid.

Studie på Amiralsgatan

En källstudie på Amiralsgatan visade att

 • 70–85 procent kommer från luftföroreningar på den aktuella gatan
 • 15–25 procent kommer från luftföroreningar runt omkring i Malmö
 • 5 procent kommer från luftföroreningar från Öresundsregionen, Europa och andra källor.

Detta kan också räknas om i nedan faktiska och detaljerade källor:

 • 35 procent kommer från personbilar
 • 20 procent kommer från regionbussar
 • 16 procent kommer från lastbilar
 • 10 procent kommer från stadsbussar
 • 8 procent kommer från vägtrafiken
 • 3 procent kommer från Europa och andra källor
 • 2 procent kommer från Öresundsregionen exklusive Malmö
 • 2 procent kommer från flyg, sjöfart och tåg
 • 2 procent kommer från industri och energi
 • 2 procent kommer från arbetsmaskiner.

Luftkvaliteten kring Värnhem har blivit bättre

När åtgärdsprogrammet startade 2006 låg värdena kring Värnhem över miljökvalitetsnormen. Sedan dess har olika åtgärder lett till att biltrafiken i området minskat med 20 procent mer än i resten av centrala Malmö. Nu ligger värdena under miljökvalitetsnormen, vilket är positivt.