ALMA - för föräldrar med psykisk ohälsa

En del familjer drabbas av att den vuxne har psykiska problem. Finns det barn så kompliceras livet även för dem. Här får du veta mera om vilken hjälp som finns.

I dag vet vi att det har stor betydelse för barnet om familjen vill ta emot hjälp under perioder av svårigheter.

På vilket vis mammas eller pappas psykiska svårigheter påverkar barnet är svårt att exakt svara på. Olika saker har betydelse, till exempel hur förälderns svårigheter yttrar sig, hur gammalt barnet är och om det finns andra vuxna som ansvarar för barnet. Många barn känner stort ansvar för sin familj och kan ha nytta av eget stöd.

Malmö stads stöd till föräldrar med psykisk ohälsa och deras barn sker i samverkan med hälso- och sjukvården.

Så söker du hjälp

När du tror att du som förälder och ditt barn behöver hjälp kan du:

  • Prata med din kontakt inom psykiatrin om den oro och de svårigheter du upplever med barnen.
  • Prata med din BVC-sköterska, barnets skolsköterska eller skol- kurator, som kan lyssna på dina svårigheter och hjälpa dig vidare.
  • Ringa till Barnpsykiatriska kliniken, 040-33 16 70, för att rådgöra eller för att beställa tid för besök.
  • Kontakta socialtjänsten i ditt stadsområde. Där får du hjälp att ansöka om olika typer av stöd.

Känner du dig osäker på vart du ska vända dig?
Ring Föräldratelefonen, 040-34 93 28 på måndagar 10-12 och rådgör kring graviditet, föräldraskap och barn. Du kan vara anonym.

Webbresurser
Kolla gärna på www.kuling.nu!

Gravid?

Många kvinnor med psykiska svårigheter är oroliga över sin graviditet. I dag vet man att det har betydelse både för den gravida kvinnan och för hennes väntade barn att få hjälp redan under graviditeten.

Känner du dig osäker på vart du ska vända dig?
Ring Föräldratelefonen, 040-34 93 28, måndagar 10-12. Hit kan du ringa för att rådgöra kring graviditet, föräldraskap och barn. Du kan vara anonym om du vill.

Praktisk hjälp

Om dina egna problem innebär att du har svårt att vara tillgänglig för ditt barn i den utsträckning som behövs eller utföra hemarbete kan du ansöka om hjälp hos Familjestödsverksamheten.

Exempel på hjälp kan vara att gå ut med barnet och hjälp med enklare hushållsgöromål som tvätt, städning och matlagning.

Föräldragrupp

För föräldrar med psykisk ohälsa kan det vara till stor hjälp att prata med andra föräldrar i liknande situation. Gruppen vänder sig till föräldrar med ett eller flera barn, där minst ett av barnen är späd- eller förskolebarn. Träffarna hålls en gång/vecka, två timmar per gång och sammanlagt tolv gånger.

Gruppen leds av Katarina Nilsson, kurator på Solstrålens familjecentral,  och Maria Rosenqvist, socialsekreterare/familjebehandlare ALHVA.
För mer information, kontakta:

Katarina Nilsson 040 - 62 34 258
Maria Rosenqvist, 040 - 34 94 24
Annelie Lindberg, utvecklingsledare i ALMA, 040-34 93 28

Föräldragruppen är kostnadsfri för deltagarna. Inga beslut om bistånd fattas för deltagande.

Mer information

Läs mer på Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, som är en samarbetsresurs för att utveckla framtidens anhörigstöd.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-11-01 16:29