ACT-teamet

ACT-teamet kan vara till hjälp för dig som har en långvarig psykossjukdom eller svår bipolär sjukdom och som även har svårigheter med till exempel missbruk, hemlöshet eller funktionsnedsättning.

ACT är en förkortning av Assertive Community Treatment och betyder på svenska Aktiv uppsökande integrerad samhällsbaserad behandling och rehabilitering.

ACT-teamet är en uppsökande verksamhet och erbjuder både sociala stödinsatser och psykiatrisk behandling. Den täta kontakten sker i vardagen, exempelvis i hemmet.

ACT-teamet arbetar långsiktigt och tanken är att deltagaren ska få insatser som är anpassade efter hens egna önskemål och behov. Därför är personalen i ACT-teamet uppbyggt av skötare, brukarspecialister, arbetsterapeuter, socialsekreterare, psykiater och sjuksköterskor.

Personalen i ACT-teamet erbjuder bland annat

  • medicinsk och psykosocialbehandling
  • stöd och träning i boende och aktiviteter
  • hälsovårdskontroller i hemmet.

För att bli aktuell hos ACT-teamet krävs bistånd. Kontakta socialtjänsten där du bor för att få veta mer. Om du inte vet vilken socialtjänst du tillhör kan du söka på din hemadress här.

Senast ändrad: 2019-01-04 15:03