Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

För personer med funktionsnedsättning utfärdas ett särskilt parkeringstillstånd. Tillstånd lämnas till rörelsehindrade som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand till aktuell destination.

2018-10-23 antog tekniska nämnden nya regler för parkeringsplatser som reserverats för rörelsehindrade. De nya reglerna innebär att avgift tas ut enligt ordinarie taxa. Läs mer i frågor och svar.

För rörelsehindrad som inte kör bil själv utfärdas tillstånd endast om särskilda skäl föreligger. Tillståndet är personligt och får bara användas av tillståndshavaren.

Ansökan ska göras i den kommun där sökande är folkbokförd. För att kunna behandla ansökan fordras att ett välliknande foto i passfotoformat samt namnteckning bifogas ansökan. OBS! Du måste fylla i båda dokumenten nedan, ansökan med bilaga samt läkarintyg.

Om du har frågor kan du vända dig till trafiknämndens kansli på telefon eller e-post. Telefontiden är 9.30-11.30. Tel: 040-341450, e-post: prh.fgk@malmo.se 

Regler - parkeringstillstånd för rörelsehindrad (pdf, 26.2 kB)

 

Frågor och svar om parkeringen

>>>>>>>Transportstyrelsens föreskrifter om parkeringstillstånd för rörelsehindrade, TSFS 2009:73

Senast ändrad: 2018-10-23 11:01