Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

För personer med funktionsnedsättning utfärdas ett särskilt parkeringstillstånd. Tillstånd lämnas till rörelsehindrade som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand till aktuell destination.

För rörelsehindrad som inte kör bil själv utfärdas tillstånd endast om särskilda skäl föreligger. Tillståndet är personligt och får bara användas av tillståndshavaren.

Ansökan ska göras i den kommun där sökande är folkbokförd. För att kunna behandla ansökan fordras att ett välliknande foto i passfotoformat samt namnteckning bifogas ansökan. OBS! Du måste fylla i båda dokumenten nedan, ansökan med bilaga samt läkarintyg.

Om du har frågor kan du vända dig till trafiknämndens kansli. Telefontiden är 9.30-11.30. Kontaktuppgifter finns nedan.

Ladda ner ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad (pdf, 185.6 kB)

Regler - parkeringstillstånd för rörelsehindrad (pdf, 17 kB)

 

Ladda ner läkarintyg (pdf, 61.6 kB)

Frågor och svar om parkeringen

>Transportstyrelsens föreskrifter om parkeringstillstånd för rörelsehindrade, TSFS 2009:73

Utifrån föreskrifterna ovan görs en individuell prövning för varje ansökan.

Skicka ansökan till:

Gatukontoret, Trafikdelegationens kansli, 205 80 Malmö

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-05-13 13:00