$left
$middle

Under 2022-2023 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Drottninggatan

Kungsgatan. Utsikt mot Värnhemstorget 1913. Tillhör Malmö Museer

Kungsgatan. Utsikt mot Värnhemstorget 1913. Tillhör Malmö Museer

  • Drottninggatan
  • 1878

Drottning- och Kungsgatan ligger båda i Rörsjöstaden, ursprungligen ett sumpområde som dikades ut och bebyggdes under senare delen av 1800-talet. Gatorna avgränsar en av stadens donationsjordar, ett område som endast får användas för gemensamma angelägenheter.

Rörsjöstaden anlades efter en plan av stadsingenjören i Malmö Georg Gustafsson. Han var inspirerad av den parisiske stadsplaneraren Georges-Eugène Haussmann varför Rörsjöstaden är uppbyggd kring en bred boulevard, Kungsgatan.

Historik

I början av det förrförra seklet, 1806-1807, bodde den svenske kungen Gustav IV Adolf i Malmö och stadens styrelse hyste förhoppningar om Malmö som Sveriges huvudstad. Därav blev emellertid intet. Kungen avsattes och tvingade leva ett kringflackande liv i Europa som herr Gustavsson. Kvar i Malmö som minne efter kungen och hans drottning Fredrika blev två torg, Drottningtorget och Gustav Adolfs torg. De båda gator som det ska handla om här — Kungsgatan och Drottninggatan — har således ingenting med Gustav IV Adolf att skaffa. De lades ut långt senare och refererar inte till någon särskild kung eller drottning. Man må tänka sig att de gavs sina ståtliga namn på grund av den betydelse de förväntades få.

sv