$left
$middle

Ord och begrepp

Svåra begrepp för vanliga dödliga. Lär dig vad bland annat neolitisering, palissad och tutulus är för något.

Bronsfigur.

Den lilla figurinen är ett så kallat lösfynd vilket betyder att vi inte vet något om var och hur den hittades. Figurinen förvärvades till Malmö Museer i slutet av 1800-talet.

Ordförklaringar

sv