$left
$middle

Spåren i landskapet

Om du vet vad du letar efter kan du hitta spår från forntiden ute i naturen.

Några små kullar med branta sidor ute på en åker kan vara gravhögar från bronsåldern. Tyvärr har många spår försvunnit för alltid. Anledningen är en kombination av:

  • påverkan från naturen - vatten, vind, frost och djurliv
  • påverkan från människor - städer, vägar och åkermark

Det som finns kvar är motståndskraftiga ting som varit synliga genom århundradena. Förutom gravhögar finns många andra typer av lämningar från forntidens olika perioder ute i vårt landskap.

sv