$left
$middle

Platser

Fynden i Hindbykärret, flintgruvorna i Ängdala, fest och hantverk i Almhov och de tre palissaderna.

Bild från forntidsutställningen Ledtrådar, montervägg med flera små glasmontrar med föremål i.

Foto från utställningen Ledtrådar.

Mötesplatser förr och nu

I dagens Malmö finns idrottsarenor, köpcentrum och återvinningsstationer. För tusentals år sedan samlades människor på ungefär samma platser – men av andra anledningar. Precis som idag var samlingsplatserna ofta synliga på långt håll, krävde stora ytor och användes under lång tid. Byggandet var ansträngande men gav också möjlighet till umgänge och fest.

Snabblänkar till innehållet på sidan

Flintdolk, bronsyxa och hornhacka hittade i Hindbykärret.

Fynden i kärret

I Hindbykärret i utkanten av Malmö har arkeologerna hittat många olika föremål, som keramik, bronsyxor och dolkar. Av någon anledning lade människor offergåvor i kärret under många tusen år. Var det framgång, lycka eller skydd människorna önskade sig? Troligen lite av varje.

Där kärret var som djupast hittades många vanliga stenar. Alla av ungefär samma storlek, lagom för att bära med sig och kasta. Kanske slängdes stenarna i som en symbol för någonting. Eller så var det själva kastandet som var det viktiga?

Flintavslag och knackstenar från gruvområdet i Ängdala.

Flintgruvorna i Ängdala

Under yngre stenåldern grävdes mellan 7000 och 10 000 flintgruvor och dagbrott i Ängdala, öster om Malmö. Flintan formades grovt på plats och transporterades till olika platser för att bli till färdiga yxor och andra redskap.

Ängdalaflintan var troligen en eftertraktad handelsvara. Den var vacker och lättarbetad. Dessutom hade flintstyckena perfekt storlek för tillverkning av spetsnackiga yxor.

Hornhacka och flintyxa från Almhov.

Fest och hantverk på Almhov

På en kulle nära kusten, en bit söder om Malmö, ligger idag en återvinningsstation. Men för 6000 år sedan var den här kullen en viktig samlingsplats för traktens invånare. Här byggdes gravar för viktiga personer. De tidiga gravarna var långa jordvallar med resta trädstammar i ena änden. Några hundra år senare var gravarna mindre och byggda av resta stenar.

Men platsen användes till mer än att minnas de döda. Här träffades människor för att festa och byta saker med varandra. Och så tillverkade de mängder av flintredskap, inte minst spetsnackiga yxor. Kom kanske flintan från gruvorna i Ängdala? Det är mycket möjligt.

Torskkotor och flintyxor från palissaderna.

De tre palissaderna

Vid mitten av yngre stenåldern byggdes tre inhägnader, stora som flera fotbollsplaner, i Malmöområdet, två vid kusten och en nära Malmö Arena. Inhägnaderna kallas palissader och var som gigantiska staket, mellan 1,5 och 3,5 meter höga.

Mängder av träd höggs ner och transporterades till bygget och tusentals stolphål grävdes i den hårda leran för att kunna resa stockarna. I några av stolphålen låg yxor och hornhackor som troligtvis användes vid bygget. Varför byggdes palissaderna? Användes de som marknadsplatser, eller för försvar vid strid? Eller kanske för olika saker vid olika tider? Ingen vet med säkerhet.

sv