Malmönyckeln

Malmönyckeln ska underlätta för personer med funktionsnedsättningar att ta del av många olika fritidsaktiviteter i Malmö. Personer som har Malmönyckeln-kortet kan ta med sig en stödperson utan extra kostnad och väljer själv vem hen vill ha som stödperson vid det aktuella tillfället.

Utbudet är brett; konserter, teater, fotboll, trav, bad och gym är några av aktiviteterna som erbjuds liksom studiecirklar/föreläsningar från olika studieförbund.

Sammanställning över alla aktörer i Malmönyckeln

Vem kan få Malmönyckeln?

Du som har en insats enligt LSS i Malmö kan ansöka om att få Malmönyckeln.

Ansök om Malmönyckeln

För att skriva ut ett Malmönyckelkort till dig behövs:

  • För- och efternamn
  • Personnummer
  • Telefonnummer
  • Adress
  • Kopia av LSS-beslut

Det går bra att skicka e-post till: malmonyckeln@malmo.se

Vill du ladda ner ett färdigt formulär att fylla i så går det också bra. Ladda ner blankett för utskrift här

Du får ditt kort inom tre veckor från det att du har skickat ansökan med epost eller brev.