Fänrik Rum Fem – mötesplats om LSS och socialpsykiatri

Fänrik Rum Fem är en mötesplats för dig som är intresserad av LSS och socialpsykiatri. Här kan du träffa representanter från föreningar och medarbetare i funktionsstödsförvaltningen.

Information med anledning av coronaviruset och covid-19

Fänrik Rum Fems fysiska mötesplats stängdes den 17 mars 2020 och är stängd tills vidare på grund av läget med coronaviruset. Vi har sedan dess ställt om. Malmöbor kan fortfarande höra av sig till oss, då vi fortsätter vara ett öppet och välkomnande forum.

Du når oss tillsvidare genom att skicka e-post till Fanrikrumfem@gmail.com med dina frågor och/eller synpunkter.

Du kan även nå funktionsstödsförvaltningens representanter på telefon.
Susanna Agerius: 076-635 42 43
Lisbeth Nilsson: 070-838 65 54

Du kan kontakta oss för att

  • få reda på mer om förvaltningens verksamheter
  • få kännedom om olika föreningar och organisationer inom LSS och socialpsykiatri.

Om Fänrik Rum Fem

Fänrik Rum Fem är en fysisk mötesplats där Malmöbor, brukar- och anhörigföreningar och verksamheter/medarbetare i funktionsstödsförvaltningen kan träffas för dialog och utbyte av erfarenheter och kunskap inom LSS och socialpsykiatri.

Arbets- och beredningsgruppen som ansvarar för Fänrik Rum Fem består av representanter från fyra olika brukarorganisationer samt två företrädare från funktionsstödsförvaltningen. Vi arbetar gemensamt för att samordna och utveckla samverkansarbetet mellan funktionsstödsförvaltningen och brukarorganisationer. Det arbetet fortsätter även under coronasituationen.

Gruppen som håller i Fänrik Rum Fem