Vatten och avlopp

Majoriteten av hushållen i Malmö är knutna till det kommunala vatten och avloppsnätet som hanteras av VA Syd. Undantag är egen brunn och enskilt avlopp där innehavaren själv ansvarar för vattenkvaliteten i brunnen och att avloppet fungerar som det ska.

Det är VA Syd som hanterar vatten och avlopp i Malmö. På VA Syds hemsida hittar du till exempel information om:

  • Vatten- och avloppsarbeten
  • Avloppsvatten
  • Dagvatten
  • Dricksvatten
  • Kartor- och installationsritningar
  • Kostnader vatten och avlopp
  • Källaröversvämning
  • Vattenförbrukning och mätarinställning
  • Lagar och regler

Legionella

Om du har frågor som rör sjukdom och bakterier - så kallad legionella i lokaler som vårdhem, skolor, förskolor med flera, kan du höra av dig till miljöförvaltningen, Hälsa & Omgivning, servicetelefon vardagar klockan 9-12 telefon 040-34 22 40.

Det är fastighetsägaren som ansvarar för att vattnet håller rätt värmetemperatur på vattnet i fastigheten.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-11-21 15:56