Vatten och avlopp

Majoriteten av hushållen i Malmö är knutna till det kommunala vatten och avloppsnätet som hanteras av VA Syd. Undantag är egen brunn och enskilt avlopp där innehavaren själv ansvarar för vattenkvaliteten i brunnen och att avloppet fungerar som det ska.

Det är VA Syd som hanterar vatten och avlopp i Malmö. På VA Syds hemsida hittar du till exempel information om:

  • Vatten- och avloppsarbeten
  • Avloppsvatten
  • Dagvatten
  • Dricksvatten
  • Kartor- och installationsritningar
  • Kostnader vatten och avlopp
  • Källaröversvämning
  • Vattenförbrukning och mätarinställning
  • Lagar och regler

På hemsidan Plats för vattnet kan du som ägare av villa eller flerfamiljshus få tips och inspiration på hur du minskar risken för översvämning, både hos dig och andra, vid till exempel skyfall. Om du kopplar bort dina stuprör från ledningsnätet kan du dessutom ansöka om ekonomisk ersättning.

Legionella

Om du har frågor som rör sjukdom och bakterier - så kallad legionella i lokaler som vårdhem, skolor, förskolor med flera, kan du höra av dig till miljöförvaltningen, Hälsa & Omgivning, servicetelefon vardagar klockan 9-12 telefon 040-34 22 40.

Det är fastighetsägaren som ansvarar för att vattnet håller rätt värmetemperatur på vattnet i fastigheten.

Senast ändrad: 2018-04-20 16:47