$left
$middle

Störande lukt i Malmö

Det har under senaste året kommit in många synpunkter på att det luktat konstigt, bland annat av tjära, oljedoft, bränt gummi och diesellukt i Malmö. Miljöförvaltningen har arbetat aktivt med att spåra källan till lukten. Två källor har hittats som är starkt bidragande till lukten.

Sedan våren 2021 har många rapporterat att det luktat konstigt på olika platser runt om i Malmö. Miljöförvaltningen har under året fått in 3500 rapporter och kunna hitta två källor till den störande lukten.

Karaktären på luktklagomålen har varit olika, alltifrån diesel- till avfallslukt. Tiderna för klagomålen har framförallt varit sena kvällar, nätter eller tidiga morgnar. Miljöförvaltningen har varit ute på kvällstid för att lokalisera källan till lukten när luktproblemen har uppfattats vara som störst.

Bitumen är en stor källa till lukt

Genom att analysera alla rapporter som kommit in, vindriktningar utifrån väderförhållande och fältarbete, har miljöinspektörer från miljöförvaltningen lyckats identifiera två av källorna till den dåliga lukten.

Miljöförvaltningen lokaliserade först ett företag i slutet av oktober 2021, som källa till den dåliga lukt som har känts i Malmö sedan i våren 2021. Därefter framkom ytterligare ett företag som också använder samma ämne som luktar i sin produktion.

Företaget Peab Asfalt importerar bitumen, som används som bindemedel i asfalt, och som kommer från råolja som raffinerats. Bitumen som lagras varmt kan orsaka lukt som kan upplevas som en blandning mellan bränd olja och asfalt. Bitumen avger lukt när det ligger i cisterner i företagets depå i hamnen. Även företaget BMI (före detta Icopal Entreprenad AB) som gör takpapp använder bitumen. Miljöförvaltningen har dialog med företagen och vidtar åtgärder för att den störande lukten ska upphöra.

Miljöförvaltningen har inte hittat några belägg för att lukten skulle vara hälsofarlig.

Förelägganden till företag

Fredagen den 10 juni 2022 skickade miljöförvaltningen förelägganden till Inter Terminals Sweden AB och BMI Produktion AB (före detta Icopal). Företagen uppmanas att bland annat:

- Utreda var och hur lukt uppkommer från verksamheterna.

- Utreda åtgärder för att minimera lukt av bitumen samt kostnader. De ska också uppge tidsplan om när åtgärd/åtgärder kan vara installerade.

- Utreda effekten av den tillsatta inhibitorn (åtgärd som ska minska lukten) hos Inter Terminals.

Utredningar vara inlämnade till miljöförvaltningen senast den 16 september 2022.

Formulär för att kunna hjälpa till att analysera varifrån lukten kommer

Miljöförvaltningen tackar alla som hört av sig och fyllt i formuläret som underlättat analysarbetet. Svarsalternativen har varit baserade på de klagomål som kommit in. Lukt är en individuell upplevelse, men genom att koppla ihop vad det luktar och var lukten har känts, har miljöförvaltningen kunnat göra kopplingar tillsammans med hur vindarna har blåst vid olika tillfällen. Upplever du annorlunda eller störande lukt fortfarande får du gärna rapportera det genom formuläret.