Avgift dygnet runt

Från och med november 2021 kommer det att införas avgift dygnet runt i de områden i Malmö som har avgift dagtid. Ändringen innebär att det i regel kommer att kosta två kronor i timmen att parkera på kvällar, nätter och helger. I vissa områden i staden där många parkerar kommer även tiden för ordinarie parkeringsavgift att utökas.

Avgift dygnet runt införs i alla områden i Malmö som har parkeringsavgift dagtid. Först ut att få avgift dygnet runt är områdena Gamla staden, Slussen, Davidshall, Lugnet, Dammfri, Ellstorp, Rörsjöstaden, Värnhem och Östervärn. Gemensamt för dessa områden är att de har en hög frekvens av besökare och att det är svårt att hitta lediga parkeringsplatser där. Därefter följer resten av Malmös totalt 34 områden som har parkeringsavgift dagtid. Områdena Hyllievång, Kalkbrottet, Västra hamnen och Elinelund som även innan ändringen har haft avgift på kvällar, nätter och helger kommer från och med 1 november att få lägre avgift dessa tider.

Info om avgift dygnet runt boendetaxa för Slussen

I ett infobrev som gått ut till boende i området Slussen står felaktig information gällande taxan för boendeparkering, Taxa B. Rätt avgift och tider visas i följande tabell:

Slussen - Taxa B (boendeparkering)

Idag

25 kr/dygn mån-lör

Efter införande av avgift dygnet runt

25 kr/dygn mån-sön


Karta över områden som får avgift dygnet runt

På kartan nedan ser du den beräknade tidplanen för införandet av avgift dygnet runt. Etapperna är markerade med olika färger. Etapp 1 är de rosa områdena i kartan som får parkeringsavgift dygnet runt i november 2021. Därefter följer övriga områden som har avgift dagtid, vilket är de gula områdena i kartan. Tidplanen för dessa områden kommer att uppdateras efter hand. Senast 4 veckor innan ditt område ändras kommer tidplanen att uppdateras (klicka på plustecknet i kartan för att zooma in).

Karta senast uppdaterad 2021-09-29

Varför införs avgift dygnet runt?

Malmö är en stad som växer och förtätas. Samtidigt så vill fler boende, företag och besökare röra sig på samma yta även på kvällar, nätter och helger. Därför finns det ett stort behov av att anpassa parkeringsvillkoren och utöka de tider och dagar som parkeringsavgiften ska gälla för att bibehålla en fungerande stad.

I en fungerande stad ska mycket få plats, bland annat grönska, cykelställ, bänkar, busshållplatser, belysning och bilparkering. Parkeringsavgifter är ett av kommunens verktyg för att se till att gatans alla behov tillgodoses. Det ska finnas parkering för boende och besökare, utrymme för varuleveranser och ytor att stanna för på- och avlastning med mera. Ju mer attraktiv en yta är, desto högre blir avgiften.

Hur påverkas du som vill parkera?

Parkeringsavgiften kommer att ha samma namn som idag (Taxa A, B, C eller D) men kommer att gälla dygnet runt - alla dagar i veckan, måndag till söndag. Kostnad och nya tider hittar du i tabellerna nedan.

Om du är besökare

Denna tabell visar vad det kostar att parkera för besökare, idag och efter införandet av avgift dygnet runt (scrolla åt vänster för att se hela tabellen om du använder din mobil).


Taxa A

Taxa B

Taxa C

Taxa D

Idag

25 kr/tim 9-20,
(9-16)

20 kr/tim 9-20,
(9-16)

15 kr/tim 9-18

10 kr/tim 9-18

Efter ändring

25 kr/tim 8-22, (8-16), övrig tid
2 kr/tim

20 kr/tim 8-22, (8-16), övrig tid
2 kr/tim

15 kr/tim 9-18, övrig tid 2 kr/tim

10 kr/tim 9-18, övrig tid 2 kr/tim

Om du har boendeparkering

Denna tabell visar vad det kostar att parkera för de med boendeparkering, idag och efter införandet av avgift dygnet runt. Observera att tabellen visar vad det kostar att parkera 7 dagar i veckan, måndag till söndag.Taxa A (25 kr/dag)

Taxa B (25 kr/dag)

Taxa C (20 kr/dag)

Taxa D (15 kr/dag)

Idag (1 vecka)

150 kr

150 kr

100 kr

75 kr

Efter ändring (1 vecka)

175 kr

175 kr

140 kr

105 kr

Frågor och svar om avgift dygnet runt

Vill du veta mer om Malmö stads arbete med hållbart resande?

På Malmö stads hemsida finns en sida om stadsutveckling och resande och infrastruktur. Här kan du läsa under fliken ”Hållbar mobilitet” om vad Malmö stad gör och tänker kring generella trafikfrågor och hållbart resande.

Den planering som görs kring parkering i Malmö utgår från stadens policy och norm för mobilitet och parkering 2020 som finns att läsa genom länken.