$left
$middle

Avgift dygnet runt

I november 2021 infördes avgift dygnet runt i de områdena i Malmö som hade avgift dagtid. Ändringen innebär att det i regel kostar två kronor i timmen att parkera på kvällar, nätter och helger. I vissa områden i staden där många parkerar utökades även tiden för ordinarie parkeringsavgift.

Först ut att få avgift dygnet runt var områdena Gamla staden, Slussen, Davidshall, Lugnet, Dammfri, Ellstorp, Rörsjöstaden, Värnhem och Östervärn.

Gemensamt för dessa områden är att de har en hög frekvens av besökare och att det är svårt att hitta lediga parkeringsplatser där. Därefter följde resten av Malmös totalt 34 områden som har parkeringsavgift dagtid.

Områdena Hyllievång, Kalkbrottet, Västra hamnen och Elinelund som även innan ändringen har haft avgift på kvällar, nätter och helger har från och med 1 november 2021 fått lägre avgift dessa tider.

Karta över områden där avgift dygnet runt införts

På kartan nedan ser du den beräknade tidplanen för införandet av avgift dygnet runt. Det finns totalt 4 etapper som är markerade med olika färger. Klicka på ett område i kartan för att se mer exakt datum.

  • Etapp 1 är de rosa områdena i kartan.
  • Etapp 2 är de lila områdena i kartan.
  • Etapp 3 är de gula områdena i kartan.
  • Etapp 4 är de blåa områdena i kartan.

Observera att vissa avvikelser på enstaka gator kan ske inom områdena. Kolla alltid på vägmärket där du parkerar.

Karta senast uppdaterad: 2022-02-18

Varför införs avgift dygnet runt?

Malmö är en stad som växer och förtätas. Samtidigt så vill fler boende, företag och besökare röra sig på samma yta även på kvällar, nätter och helger. Därför finns det ett stort behov av att anpassa parkeringsvillkoren och utöka de tider och dagar som parkeringsavgiften ska gälla för att bibehålla en fungerande stad.

I en fungerande stad ska mycket få plats, bland annat grönska, cykelställ, bänkar, busshållplatser, belysning och bilparkering. Parkeringsavgifter är ett av kommunens verktyg för att se till att gatans alla behov tillgodoses. Det ska finnas parkering för boende och besökare, utrymme för varuleveranser och ytor att stanna för på- och avlastning med mera. Ju mer attraktiv en yta är, desto högre blir avgiften.

Hur påverkas du som vill parkera?

Parkeringsavgiften har samma namn som tidigare (Taxa A, B, C eller D) men gäller dygnet runt - alla dagar i veckan, måndag till söndag. Kostnad och tider hittar du i tabellerna nedan.

Om du är besökare

Denna tabell visar vad det kostar att parkera för besökare, före ändringen och efter införandet av avgift dygnet runt (scrolla åt vänster för att se hela tabellen om du använder din mobil).


Taxa A

Taxa B

Taxa C

Taxa D

Före ändring

25 kr/tim 9-20,
(9-16)

20 kr/tim 9-20,
(9-16)

15 kr/tim 9-18

10 kr/tim 9-18

Efter ändring

25 kr/tim 8-22, (8-16), övrig tid
2 kr/tim

20 kr/tim 8-22, (8-16), övrig tid
2 kr/tim

15 kr/tim 9-18, övrig tid 2 kr/tim

10 kr/tim 9-18, övrig tid 2 kr/tim

Om du har boendeparkering

Denna tabell visar vad det kostar att parkera för de med boendeparkering, före ändringen och efter införandet av avgift dygnet runt. Observera att tabellen visar vad det kostar att parkera 7 dagar i veckan, måndag till söndag.Taxa A (25 kr/dag)

Taxa B (25 kr/dag)

Taxa C (20 kr/dag)

Taxa D (15 kr/dag)

Före ändring (1 vecka)

150 kr

150 kr

100 kr

75 kr

Efter ändring (1 vecka)

175 kr

175 kr

140 kr

105 kr

Frågor och svar om avgift dygnet runt

Vill du veta mer om Malmö stads arbete med hållbart resande?

På Malmö stads hemsida finns en sida om stadsutveckling och resande och infrastruktur.

Den planering som görs kring parkering i Malmö utgår från stadens policy och norm för mobilitet och parkering 2020 som finns att läsa genom länken.

sv