Södra Sommarstadens OB-förskola

Södra Sommarstadens OB-förskola

Södra Sommarstadens OB-förskola är förskolan som ligger bredvid barnsjukhuset vid Sus Malmö, nära Pildammsparken.

Barn och personal njuter av den underbara utemiljön som bjuder på många utmaningar och rika möjligheter till lek. Förutom uppdraget att arbeta utifrån läroplanen  arbetar vi utifrån ett gemensamt  projekt med hela huset. Utepedagogiken genomsyrar stora delar av verksamheten. Att barnen får erfarenhet av att vara rädda om varandra och sin miljö som en bra start till deras egen framtid.

OB-förskola

Södra Sommarstadens OB-förskola finns för föräldrar som arbetar på obekväma tider, alltså kvällar, helger och helgdagar.
Vi har öppet 06.00-22.00

Platser och avdelningar

OB-förskolan har 68 platser fördelade på fyra avdelningar, Ekorren, Myggan, Larven och Humlan, alla med barn i ålder 1-5 år.

Viktiga datum

Förskolan är stängd för verksamhetsutveckling:

  • 27 januari
  • 19 maj

Kontakta oss

Larven: 0766-10 65 78
Humlan: 0766-10 65 79
Myggan: 0766-10 65 80
Ekorren: 0766-10 65 81

Efter 16.30 samt lördag, söndag och helg: 0766-10 65 82

Utbildningsområde A

Utbildningsområde A

Senast ändrad: 2021-01-22 14:41