Södra Sommarstadens förskola

Södra Sommarstadens förskola är belägen intill Pildammsparken. Förskolan har miljöer som bjuder in till lek, fantasi och kreativitet såväl ute som inne.

Förutom uppdraget att arbeta utifrån läroplanen arbetar förskolan med Ögonblicksforskning med fokus på barnkonventionen och relationell pedagogik.

Vi ser en trygg och god relation med barnen som grunden för det livslånga lärandet. Pedagogerna är närvarande i mötet med barnen och planerar verksamheten utifrån barnens förmågor, tankar, idéer och förundran.

Platser och avdelningar

Förskolan har 141 platser fördelade på två hus med sammanlagt åtta avdelningar B-huset, med barn i åldrarna 1-5 år: Snobben, Musen, Krokodilen och Blåbäret.

D-huset, med barn i åldrarna 1-5 år: Nymånen, Fullmånen, Röda Regnbågen och Lila Regnbågen.

Viktiga datum

Förskolan är stängd för verksamhetsutveckling:

  • B-huset: 27 januari och 31 maj
  • D-huset: 27 januari och 31 maj

Kontakta oss

B-huset
Blåbäret: 0766-33 78 31
Krokodilen: 0766-33 77 64
Musen: 0766-33 77 90
Snobben: 0766-33 77 98

D-huset
Fullmånen: 0709-16 33 72
Lila Regnbågen: 0709-16 33 73
Nymånen: 0709-16 33 51
Röda Regnbågen: 0709-16 33 36

Utbildningsområde A

Utbildningsområde A

Senast ändrad: 2021-01-22 14:40