Ubåtens förskola

Ubåtens förskola är en nybyggd förskola vid Einar Hansens esplanad i Varvsstaden. Intill förskolan byggs det en grundskola parallellt.

Vi vill skapa en förskola för alla barn, där vardagen genomsyras av lust, glädje och gemenskap. Leken och språket står i fokus, där barnen får utforska och uppleva med alla sina sinnen och använda hela sin kropp.

Tillsammans utforskar vi vår närmiljö och omvärld där natur, hälsa och miljö är viktiga delar.

Startdatum

Vi öppnar för barnen på Ubåtens förskola den 8 april 2021.


Kontakta oss

Sjöbjörnen: 0766-26 05 62

Bävern: 0766-26 05 54

Sälen: 0766-23 99 98

Delfinen: 0766-26 02 29

Hajen: 0766-23 99 55

Kök: 0732-33 45 73

Namnen på våra avdelningar är tagna efter ubåtar som tillverkats på Kockums.

Utbildningsområde B

Utbildningsområde B

Senast ändrad: 2021-04-22 13:21