Kompletteringsbeställning av IM-broschyr

Via formuläret nedan kan du som studie- och yrkesvägledare i Malmö beställa broschyren. Stäm av om andra på skolan också har behov av broschyren och gör en samlad beställning. Tänk på att högstadieskolorna redan fått 20 ex. skickade till sig inför den digitala gymnasiemässan. Broschyren är kostnadsfri.

Fyll i dina uppgifter i formuläret nedan.