$left
$middle

Grundläggande krav för registrerade föreningar

Föreningar och organisationer måste uppfylla vissa grundläggande krav för att registreras och kvarstå som registrerade.

Registrering och bidrag

Medlemmar

Ekonomi

Skicka in handlingar och obligatoriska uppgifter

Verksamheten

Stadgar, styrelse och anställda

sv