$left
$middle

Fritidsförvaltningen erbjuder olika typer av stöd till föreningar och organisationer. Detta kan vara till exempel bidrag, utbildningar och lägre priser vid bokning av anläggningar. För att kunna ta del av detta behöver föreningen eller organisationen vara registrerad och uppfylla vissa villkor.

sv