$left
$middle

Aktivitetsbidrag

Bidraget ska fungera som ett stöd för föreningen att aktivera sina medlemmar i grupp.

Aktivitetsbidraget kan sökas av Bidragsberättigad förening.

Glöm inte att från och med den 1 januari 2022 ska bidragsberättigade föreningar närvaroregistrera och ansöka om aktivitetsstöd i Rbok.

Villkor för att söka och få bidraget

 • Ledare ska vara på plats under hela gruppaktiviteten som föreningen söker bidrag för.
 • En person kan vara ledare för endast en grupp under en timme.
 • Ledarna ansvarar för att närvaroregistrera deltagare på gruppaktivitet.
 • Föreningsadministratören ansvarar för att uppgifterna i ansökan i Rbok är korrekta.
 • Aktiviteterna ska vara godkända*.

*En godkänd aktivitet ska uppfylla följande:

 • Det ska vara en gruppaktivitet med ledare.
 • Aktiviteten ska bestå av minst 5 bidragsberättigade medlemmar som är 4–25 år och/eller +65 år och/eller har funktionsnedsättning.
 • Har aktiviteten enbart aktiva med funktionsnedsättning måste det vara minst 3 bidragsberättigade medlemmar med funktionsnedsättning.
 • Aktiviteten ska vara i minst 60 minuter.
 • Aktiviteten ska genomföras av föreningen.
 • Ledaren ska ha fyllt minst 13 år under året. Föreningen får bidrag för ledaren om hen är 13–25 år eller +65 år (ingen övre åldersgräns finns för ledare med funktionsnedsättning).

Om bidraget

 • Bidrag för deltagare: 4,90 kronor/deltagartillfälle.
 • Bidrag för deltagande tjejer 4–25 år: 5,40 kronor/deltagartillfälle.
 • Bidraget gäller en gång per deltagare, dag och förening.

Deltagartillfälle

Ett deltagartillfälle är när en medlem, 4–25 år, eller +65 år och/eller med funktionsnedsättning (ingen övre åldersgräns finns för personer med funktionsnedsättning) deltar i en godkänd aktivitet under ett tillfälle.

Exempel: Sara, 6 år, som är folkbokförd i Malmö, deltar i aktiviteten basket tisdagen den 20 augusti kl. 17.00–18.00.

Extra stöd för lägeraktivitet

För föreningar som har verksamhet helt eller delvis ute i naturen och utanför tätbebyggt område (detta ska stå i stadgar eller verksamhetsbeskrivning) räknas varje deltagare tre gånger. Detta gäller vid godkänd aktivitet som är längre än 4 timmar.

När ni registrerar närvaro i aktiviteter anger ni att ni vill ha extra stöd för lägeraktivitet.

Bidraget godkänns inte för

 • studiecirklar (ni kan dock få grundbidrag och lokalkostnadsbidrag)
 • öppen verksamhet (när medlemmarna kan komma och gå i föreningslokalen när de vill, utan fast schema)
 • religiösa aktiviteter
 • aktiviteter under schemalagd skoltid (skolklasser, förskolor eller liknande)
 • andra föreningars aktiviteter (om föreningen tar sina deltagare till annan förenings aktivitet)
 • dubbelregistrerade deltagare, det vill säga för en deltagare som närvaroregistrats mer än en gång på samma tid
 • aktivitet som beviljats lovbidrag eller bidrag för drop-in (kan inte beviljas aktivitetsbidrag för samma aktivitet).

Registrera närvaro i Rbok och ansök om aktivitetsstöd

För att kunna ansöka om aktivitetsbidrag måste föreningen registrera deltagarnas närvaro i Rbok. Registrera närvaron och ansök om aktivitetsbidrag löpande under året enligt följande:

 • Senast den 25 april: ansök om aktivitetsstöd för registrerad närvaro för kvartal 1 (1 januari–31 mars).
 • Senast den 25 augusti: ansök om aktivitetsstöd för registrerad närvaro för kvartal 2 (1 april–30 juni).
 • Senast den 25 oktober: ansök om aktivitetsstöd för registrerad närvaro för kvartal 3 (1 juli–30 september).
 • Senast den 25 januari nästföljande år: ansök om aktivitetsstöd för registrerad närvaro för kvartal 4 (1 oktober–31 december).

Övrig information

 • Föreningen ansvarar för att deltagare inte närvaroregistreras på flera aktiviteter samtidigt. Om en deltagare har närvaroregistrerats på flera aktiviteter samtidigt blir det en krock i Rbok. Eventuella krockar synliggörs i systemet när föreningen estimerat bidraget. Föreningen måste själv kontakta den andra föreningen som har registrerat deltagaren vid samma tid och hantera krocken.
 • ”Prova på”-deltagare kan räknas högst tre gånger per deltagare och verksamhetsår.

Information om behandling av personuppgifter

Fritidsnämnden i Malmö stad ansvarar för behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679).

Läs mer om hur Malmö stad behandlar personuppgifter på malmo.se/personuppgifter

sv