$left
$middle

Utbildningar för registrerade föreningar

Det finns ett flertal utbildningar som erbjuds Malmös föreningsliv. Vissa utbildningar är obligatoriska medan andra erbjuds som inspiration och för kompetensutveckling. Alla utbildningar är gratis.

Utbildningarna anordnas antingen av fritidsförvaltningen eller Föreningspool Malmö (Malmö Ideella och MISO). Deltagarlistor från Föreningspool Malmö kan komma att delas med fritidsförvaltningen.

Obligatoriska utbildningar

Har du frågor om fritidsförvaltningens utbildningar kan du mejla till forening@malmo.se.

Har du frågor om Föreningspool Malmös utbildningar kan du mejla till utbildning@foreningspoolmalmo.se.

Om fritidsförvaltningens utbildningar

Utbildningar i Rbok

sv