Utbildningar för registrerade föreningar

Varje år kan er förening delta i olika utbildningar. Vissa är obligatoriska för att kunna söka bidrag eller för att bli en bidragsberättigad förening. Andra erbjuds som inspiration och för vidareutbildning. Alla utbildningar är gratis.

Utbildningarna anordnas antingen av fritidsförvaltningen eller Föreningspool Malmö (Malmö Ideella och MISO). Deltagarlistor från Föreningspool Malmö kan komma att delas med fritidsförvaltningen.

Obligatoriska utbildningar för bidragsberättigade föreningar

För att registreras som bidragsberättigad förening ska föreningen gått 4 utbildningar:

  • Styrelseutbildning grund (genom Föreningspool Malmö)*
  • Bidragsbestämmelser*
  • Jämställdhets- och antidiskrimineringsutbildning*
  • Praktisk bokföring i förening (genom Föreningspool Malmö)**

*Gäller ordförande och minst en styrelseledamot.

**Gäller kassör eller annan ansvarig för ekonomin.

För att få bidrag för anställda som uppbär lönebidrag, trygghets- eller utvecklingsanställning ska ordförande, en annan styrelseledamot eller någon med delegerat arbetsgivaransvar ha gått

  • utbildning för förening med anställda.

Har du frågor om fritidsförvaltningens utbildningar kan du mejla till forening@malmo.se.

Har du frågor om Föreningspool Malmös utbildningar kan du mejla till utbildning@foreningspoolmalmo.se.

Om fritidsförvaltningens utbildningar

Utbildningar i Rbok

Föreningar och organisationer som ska boka anläggningar i Malmö stad tätt inpå den 8 november när Rbok öppnar för bokningar rekommenderas att anmäla sig till "Rbok del 1/2 - Introduktion och bokning av anläggningar". Därefter kan ni anmäla er till den uppföljande utbildningen "Rbok del 2/2 - Bidrag och närvarorapportering" (som inte kommer utbilda i Rboks allmänna funktioner).

Efter den 8 november går det bra att anmäla sig till "Rbok - Introduktion, bidragsansökan och närvarorapportering" respektive "Rbok - Introduktion, bokning och bidrag". Dessa utbildningar innehåller båda en introduktion till Rboks allmänna funktioner.