$left
$middle

Steg 1 – Ordination av läkemedel

Bestämmelser om sjuksköterskors behörighet att ordinera och förskriva läkemedel finns i Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2018:43) om sjuksköterskors behörighet att ordinera och förskriva läkemedel.

I ordinationen av läkemedel ingår följande moment

Kontakta oss

sv