Steg 3 – Iordningställande av ordinerat läkemedel

I iordningställandet ingår uppdelning av tabletter och liknande samt uppmätning av flytande läkemedel och injektionsvätska. Andra uppgifter som hör till iordningställandet är upprättande av signeringslista, förbrukningsjournal för narkotikaklassade läkemedel samt markering av dosett tex vid innehåll av Cytostatika.

I iordningsställandet av ordinerat läkemedel ingår följande moment