$left
$middle

Steg 3 – Iordningställande av ordinerat läkemedel

I iordningställandet ingår uppdelning av tabletter och liknande samt uppmätning av flytande läkemedel och injektionsvätska. Andra uppgifter som hör till iordningställandet är upprättande av signeringslista, förbrukningsjournal för narkotikaklassade läkemedel samt markering av dosett till exempel vid innehåll av Cytostatika.

I iordningsställandet av ordinerat läkemedel ingår följande moment

Kontakta oss

sv